सोन्या एकदा मेडिकलवर गेला…

नमस्कार मंडळी,

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!!

विनोद १- एका महि;लेने तिच्या शेजारीणला विचारले: का तुला असा माणूस आवडेल ज्याचे सर्व केस सफेद आहेत, हेयर कलर करून-करून तो जवा’न दिसण्याचा प्रयत्न करतो…तो माणूस ४ पावले चालला कि त्याचा जीव घाबर’तो.. कामावरून घरी येताच तो दा’रू पिणे सुरु करतो आणि जेवल्यावर काही न करता लगेच म्हाता’ऱ्या माणसासारखा झोपून जातो… सकाळी उठला कि अंघोळ करत नाही.. घाणे’रडा वास सोडतो.. १-१ तासच संडा’सात बसून राहतो….
शेजारीण: अरे बाप रे ! मला असा माणूस अजिबात आवडणार नाही… अश्या माणसाला कोण प्रे’म करणार.. शीईईई
महिला: मग झ’क मारा’यला माझ्या नवऱ्याच्या माघे लागलीय… 😁😜😁😜

विनोद २- एक बाई मस्त नटून थटून चप्पल विकत घ्यायला दुकानात गेली…. बाई दुकानात येताच दुकानदारने पहिल्यांदा बाईचे पाय सॅनिटाय’जर ने साफ केले,
मग मस्त साबणाने तिचे पाय धुतले…. नंतर टॉवेल ने तिचे पाय पुसले… मग तिला आवडलेली चप्पल तिच्या पायात घातली।
बाईने चप्पल विकत घेतली आणि शांतपणे पैसे दिले आणि जायला निघाल्या।
दुकानदाराने विचारले अजून काही घ्यायचे आहे का मॅ’डम?
बाई: “विकत तर ”ब्रा” आणि पॅं’टी पण घ्यायची होती पण तुमची सेवा बघून मी माझा बेत रद्द केला!” 😅🤣🤣

विनोद ३- एकदा आपला सोन्या बाईक वरून पडतो आणि त्याला खूप मा’र लागतो
लोक त्याला दवा’खान्यात घेऊन जातात.. डॉक्टर त्याचा ए’क्स-रे काढतात त्यात त्याच्या हाताचे हा’ड मोडलेले दिसते
डॉक्टर (सोन्याला) – अरे ए’क्स-रे मध्ये तुझं होताच हा’ड तुटलेले आहे…
सोन्या (खूप खु’श होऊन) – अरे वाह बर झालं दे’वाची कृपा… ए’क्स-रे मध्येच तुटले आहे ना ? खरोखर तुटले असते तर किती खर्च आला असता…
डॉक्टर ने सो’न्याला जाम धु’तला 😁😜😁😜

विनोद ४- ३-४ वा’त्रट इंजि’नीरिंग चे विद्यार्थी आपल्या सरांकडे जातात आणि सांगतात
इंजि’नीरिंग चे विद्यार्थी : सर जे आम्ही केले आहे ते ऐकून तुम्हाला खूप आनंद होईल… सर: अरे वाह… असं काय केले आहे…… मला सांगा…
इंजि’नीरिंग चे विद्यार्थी : सर आम्ही अशी वस्तू बनवली आहे तिच्या मदतीने तुम्ही भिंतीच्या आर – पार सुद्धा पाहू शकतात….
सर: अरे वाह.. खूप छान पोरांनो.. आनंद झाला ऐकून… मला ती गोष्ट नक्की बघायला आवडले….
इंजिनीरिंग चे विद्यार्थी सरांना भिंती;जवळ घेऊन गेले आणि भिंतीला केलेले होल (भो’क) दाखवले… सर जागेवर बेशुद्ध…. 😁😜😁😜

विनोद ५- एक मुलगा शाळेतून रडत रडत लवकर घरी परत आला…. आई: “काय झाले बेटा, तू का रडत आहेस आणि आज इतक्या लवकर घरी का आलास?”
मुलगा : “आई मी शाळेत एक डास मारला आणि मॅडमने मला खूप मारले आणि मला शाळेतून हाकलुन दिले”
आई: “अरे पण डास मारल्यावर तुला का मारले आणि तुला शाळेबाहेर का हाकलुन दिले?”
मुलगा : “आई, मी जो डास मारला तो मॅडमच्या गालावर बसला होता” 😁😜😁😜

विनोद ६- पिंट्याच्या होणाऱ्या बायकोच्या कुत्र्याचा बर्थडे असतो म्हणून तो केक घयायला दुकानात जातो
दुकानदार: बोला साहेब काय पाहिजे? पिंट्या: अरे माझ्या होणाऱ्या बायकोच्या कुत्र्याचा बर्थडे आहे.. मला केक पाहिजे…
दुकानदार जोर जोरात ह’सतो …. पिंट्या: काय झालं रे बाबा?
दुकानदार: काही नाही साहेब, इथेच कापून खाणार कि पार्सल नेणार…

विनोद ७- पप्पू खूप टेन्श’न मध्ये बसलेला असतो त्याला बघून तिथे बंडू येतो आणि विचारतो
बंडू: काय झालं रे पप्पू? पप्पू: बायकोला फक्त बहाणा पाहिजे भां’डण करायला….
बंडू: काय केले वहिनी ने? पप्पू: काल रात्री मू’ड मध्ये होतो मस्त बायकोचा टॉ’प आणि जी’न्स काढली
आणि फक्त बोललो…. तू तुझ्या ब’हिणी ”ब्रा” आणि पॅं’टी का घालते… बस भां’डण सुरु 😁😜😁😜

विनोद 8- मास्तर वर्गात मुलं प्रश्न विचारतो
मास्तर- मुलांनो मुलगी मोठी केव्हा होते ?
पिंट्या- जेव्हा ती 😜😁ब्रा😜😁 घालू लागते…
मास्तर- बरोबर आणि मुलं कधी होतात…
पिंकी- जेव्हा मुलं… 😜😁ब्रा😜😁 उतरवतात…

विनोद 9- आई आणि मुलगी लग्नाची शॉपिंग करत असतात…
आई- अगं पॅं टी स्वस्त वाली घे… मुलगी- का ग आई….
आई पटकन हसते… मुलगी- काय झालं ग हसायला…
आई- अगं वेडी लग्ना नंतर पॅं टी चा वापर जास्त होत नाही 6-8 महिने टिकते….
ज्याला समजला त्यांनी हसा 😅😅😂😂

विनोद १०- एकदा कविता वहिनी डॉक्टरकडे जातात…वहिनी- डॉक्टर मला रात्रभर चांगली झोप लागते…. पण सकाळी उठल्यावर माझ्या गोऱ्या मांडीवर काळया रेषा असतात…
डॉक्टर- एकदा तुझ्या मांड्या दाखव… वहिनी साडीवर करते… डॉक्टर- तुझा नवरा काय काम करतो?
कविता – तो लाकडी मिस्तरी काम करतो…. डॉक्टर- त्या चु त्या ला सांग रात्री पु च्ची चाटतांना कानाची पेन्सील काढून ठेवत जा…😝😝😝😛😛

विनोद ११- एकदा आंधळा बंड्या खूप विचारात डॉक्टर कडे जातो…
डॉक्टर- काय प्रॉब्लेम आहे? बंड्या- डॉक्टर 3 बायका बदलल्या तरी पण मुलं होत नाही…
डॉक्टर बंड्याला चेक करतो… बंड्या- काय झालं डॉक्टर?
डॉक्टर- अरे बंड्या बायको बदलवण्याची गरज नाही फक्त साईड चेंग कर माघून नाही पुढून कर 😂😂😂😂😂

विनोद 12- लग्नाच्या आधी होणाऱ्या बायकोने नवऱ्याला फोनवर विचारले… बायको- अहो सुहा गरात्रीच्या दिवशी नक्की काय होत…
नवरा- तुला खरंच काही माहीत नाही का? बायको- अहो नाही ना… सांगा ना?
नवरा- अगं सुहा गरात्री असं समज की 3 नंबर च्या बुटात 7 नंबर चा पाय टाकला जातो …
बायको- मग पुढे काय होत… नवरा- मग हळू हळू बूट 7 नंबर चा होतो आणि पाय 3 नंबर होऊ न जातो….
बायको- शी….. चा वटच आहेत तुम्ही ठेवा फोन…. नवरा- काय झालं ग?
बायको- अहो माझा बूट आधी पासून 7 नंबर चा आहे 🤣🤣😂😂

विनोद 13- नवरा सकाळी सकाळी बायकोला घाई घाईत बोलतो….
नवरा- अगं चड्डी काढ पटकन… बायको- अहो काही पण काय? पोर जागे आहेत…
नवरा बायकोच्या कानात वाजवतो…. बायको- काय झालं हो?
नवरा :- अग, फुकने मला ऑफिसला जायला उशीर होतोय कपाटात ठेवलेली माझी चड्डी कधी असं बोलतोय….चा वट कुठली..🙈🙈

विनोद 14- सोन्या एकदा मेडिकलवर कं’डम विकत घ्यायला गेला…. मेडिकलवर चावट बा’ई होती
बा’ई- काय पाहिजे पोरा… सोन्या- बा’ई कं’डम होत.. बा’ई- काय साईझ आहे…
पप्पू- अहो बा’ई… नाही माहित पहिल्यांदा वापरणार आहे… बा’ई- घाबरू नको मी चेक करून सांगते….

बा’ई हाथ टाकून चेक करते आणि बोलते लहान साईझ लागेल… थोड्या वेळाने अरे मध्यम साईझ लागेल…
अजून थोड्या वेळाने अरे बापरे मोठी साईझ लागेल… २ मिनिटांनी बा’ई तर ओरडली
अरे कोणी तरी मला टिशू पेपर द्या रे… ज्याला समजला त्यांनीच हस…

मराठी कोड सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – एक मुलगा आणि एक अभियंता बाजार करण्यासाठी जातात….
तो मुलगा अभियंताचा मुलगा आहे, पण अभियंता त्या मुलाचे बाबा नाहीयेत…..हे कसे शक्य आहे????