सुहा ग रात्रीच्या दिवशी नवऱ्याने…

सर्वांचे स्वागत आहे…!!

पुन्हा एकदा आमच्या वेब पोर्टलमध्ये आपले स्वागत आहे! आम्ही काही मजेदार विनोद तुमच्यासाठी आणले आहेत! विनोदांनी नेहमीच आपल्या सर्वांचे मनोरंजन आणि आनंदी वातावरण निर्माण केले आहे, कारण जेव्हा-जेव्हा काही ना काही चर्चा करत असतो मग ती मित्रां बरोबर असो वा कुटुंबाबरोबर तेव्हा असे एक वाक्य आहे जे आपल्याला हसवल्याशिवाय राहू देत नाही ते म्हणजे विनोद !

Joke 1 – खेड्यातली पोरगी पुण्यात शिकायला येते. चार वर्षात पोरीला पुण्याचे पाणी लागते…..ग रो द र राहते…..
घरी जाते.आईला सांगते…….मुलगी -ममा माला टुला काही सांघायचंय!…..आई- उगं ताकाचं भांडं लपवू नगंस, काय ते सपष्ट बोल……
मुलगी -ममा, यू नो आय एम प्रे ग्नंट…….आई- आर द्येवा , तुझा मु ड दा बशीवला , ज्यानं पोट आणलं त्याची ति र डी उठली !
मुलगी – कुल माॅम, शांत हो , इटस अ कामन थिंग नाऊ डेज! इट वाज जस्ट एन ए क्सी डेंट, तो एक अ प घा त होता ममा , जस्ट ए क्सी डें ट!
आई- तू याला ए क्सी डें ट बोलती !?? कसला ए क्सी डेंट? तू काय रस्त्याने चालता चालता त्याच्या केळ्यावर आपटलीस का?

Joke ​2 – एकदा पिंकी येते आणि बंड्याला बोलते.,…. पिंकी – चल बेबी S e x करूया… मज्जा येईल….
बंड्या- नको ग, आज नाही जमणार…. …….पिंकी – काय झालं रे….का नाही बोलतोय?
बंड्या- अगं मी कों ड म नाही आणले… विसरलो आणायला…..
पिंकी – तुझ तर रोजच आहे भो सा डि च्या एकदाच बाबुराव ला लॅमिनेशन करून घे….

Joke 3 – माझ्या एका मित्राचं लग्न झालं, बायको तशी गावाकडची.
मित्राच्या तोंडात “झा ट भर ‘ हा शब्द तिने बरेचदा ऐकला. मग कुतुहलाने तिने विचारलं, “झा ट भ र म्हणजे काय हो” ?
त्याने सांगितलं “झा ट भ र म्हणजे अगदी किंचित, कमी प्रमाणात वगैरे वगैरे.
रात्री सासर्यांना जेवतांना तिने विचारले, बाबा, थोडा भात घेता? सासरे : नको, पोट भरलं आता….
सुनबाई : घेऊना टाका ना, झा ट भ र च उरलाय . . . .
सुनेची भाषा ऐकून सासरे कोमात गेले.😜😜😆😆😜😜😆😆

Joke 4 – शाळेच्या फळ्यावर एक सुविचार लिहीला होता
“झाडावर गलॆफ्रेंडचे नाव लिहीण्यापेक्षा तिच्या नावाने एक झाड लावा.”
मग बंडूने आत्तापर्यतच्या मैत्रिणींची यादी बनविली.
शेवटी भात पेरला 😜😂😂😂😂😂

Joke 5 – गण्या : काय रे तुझे आणि वहिणी चे भांडण मिटले का???
मन्या : हो..गुडघ्यावर रांगत रांगत आली होती माझ्याकडे..
गण्या : हो का.? मग काय म्हणाल्या रे वहिणी…!
मन्या : कॉट च्या खाली लपु नका, या बाहेर….मा र णा र नाही मी

Joke 6 – एका बाई ने येणाऱ्या बसला थांबवले …
Driver : कुठे जाणार ..?
बाई : कुठे नाही .. पोरगा रडतोय
जरा पोमपोम वाजवून दाखवा की …..!!!!!!!!

Joke 7 – गब्बर :- मी आज बसंती ला आंघोळ करतांना बघितलं.
विरू :- कु त्ते, क मी ने मै तेरा खू न पी जाऊंगा.
गब्बर :- अबे पागल्या, मी आंघोळ करत होतो आणि ती रस्त्यावरून जात होती 😛

Joke 8 – मक्या चा मुलगा : बाबा , माना सांगा तुम्ही जास्त हुशार की मी ?
मक्या: अर्र मीच ! कारण मी तुन्झा बाबा आहे .
मुलगा : व्हाय काय बाबा , मग माना सांगा अमेरिकेचा शोध कुणी लावला ? मक्या : कोलंबस .
मुलगा : मंग , त्याच्या बाबांनी का नाही लावला ?
मक्या : र बाला पण त्या कोलंबसचा शोध त्याच्या बापानच लावला ना..मंग आता सांग कोण हुशार…..;)

Joke 9 – सरदार पो लि स स्टेशन मध्ये :
सरदार : हे फोटोज कुणाचे आहेत ?
पो लि स ऑफिसर : हे आ तं क वा दी आहेत! त्यांना अ ट क करायची आहे.
सरदार : आओ साहेब फोटो काढतानाच पकडायचे नाही का त्यांना ! ! !

विनोद १०- चा वट पिंकी रात्री नवऱ्याला येऊन सांगते…
पिंकी- अहो आज मी अं’डरपँ’ट काढत होती ना…
तेव्हा समोरचा पप्पू मला बघत होता… नवरा- मग तू काय केले?
पिंकी- अहो मी लगेच लाजून त्याच काढलेल्या अं’डर पॅं’ट ने लाजून माझं तोंड लपवून घेतले…
नवरा जागेवर बे शुद्ध 😂😂😂😂

विनोद 11- एकदा रात्री चावट बंड्या रस्त्याने जात असतो…अचानक बंड्याला कॉ ल गर्ल भेटते…
कॉ ल गर्ल- ये जानू… चल करतो का? खूप मज्जा देईल…
बंड्या पक्का चा वट असतो…बंड्या- पण मला बायको सारखं करू देशील का?
कॉ ल गर्ल- हो कस करतो तू बायको सोबत… बंड्या- अगं फ्री मध्ये….
कॉ ल गर्ल- – सा ल्या पळ इथून….

विनोद 12- एकदा रात्री नवरा बायको झ वतांना खूप मज्जा करत होते…
अचानक त्यांच्या लहान मुलाला जाग आली…
वडील- अरे बाळा झोप, सकाळी शाळेत जायचं आहे…
आई- झोप बाळा, सकाळी लवकर उठायचं आहे….
लहान मुलगा संतापात ओरडतो…
मुलगा- अहो बाबा, झोप कशी येणार आईचा किती गोंगाट आहे…😂😂🤣🤣

विनोद 13- एकदा चिंटू त्याच्या आयटमला घरी घेउन गेला… रात्री घरी कोणीच नव्हते…
चिंटू ने सर्व दरवाजे आणि सर्व खिडक्या बंद केल्या…
घरातील लाईट बंद केले.. चिंटू त्याच्या प्रेयसी… च्याएकदम जवळ गेला आणि म्हणाला…
हे बघ माझ्या घड्याळामध्ये रेडियम आहे….😂😂😂

विनोद 14- एकदा लग्न करून सुनबाई सासरी येते… सुनबाई किचन मधून आवाज देते…
सुनबाई- अहो सासूबाई गव्हाचं पीठ कुठून आणलं तुम्ही?
सासूबाई- काय झालं ग बाई? सुनबाई- अहो पीठ खराब आहे…
सासूबाई- कस काय ग? सुनबाई- बघा ना आई सर्व पोळ्या जळत आहे…
सासूबाई- मेली पीठ खराब नाही तुझे लक्षण खराब आहे 😂🤣😂😂

विनोद 15 : सुहा गरात्रीच्या दिवशी नवऱ्याने बायकोचा एक पाय वरती केला
बायको रडायला लागली
नवरा : काय झालं?
बायको : ” काही नाही आमचा शेजारी दीपकची आठवण आली, त्याची पण अशीच स्टाईल होती ”
नवरा : बेशुद्ध😜😁😜😁😜

मराठी कोड सोडवा (उत्तर कॉमेंट करा) – उंच वाढतो रंगाने हिरवा. जमिनीत थोडे पाणी मुरवा. प्रदूषण करतो मी कमी, निरोगी आयुष्याची देतो हमी???