नवरा ७ “ब्रा” घेऊन येतो…

मंडळी,

कसे आहेत मजेत ना, हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. कारण हसणे हे आरोग्यासाठी एकदम चांगले असते. हसल्याने माणसाची सर्व विचार आणि टेन्शन पळून जातात. तसेच आरोग्य हि उत्तम राहते. कोरो नामुळे आपण सर्व घरातच कैद झालोय आणि आयुष्य कस बोरं होऊन गेलेय. म्हणून तुम्हाला ह्या बोरं आयुष्यात मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही काही विनोद आणले आहेत. ते वाचून तुम्हाला नकी हसू येईल आणि तुम्ही आनंदित व्हाल. चला तर मग वाचूया काही मराठी विनोद…

विनोद १- बसला खूपच उशीर झाल्यामुळे खूप गर्दी होती. एक सुंदर बाई शोर्ट स्कर्ट मध्ये होती, जिच्या स्कर्टला पाठीमागे चैन होती..
तो स्कर्ट तिला खूपच फिट बसला होता.. बस आल्यानंतर पटापट बस मध्ये चढू लागले … पण त्या बाईला स्कर्ट फिट असल्यामुळे बसची पायरी जरा उंच असल्यामुळे तिला काही चढता येईना .
मग तिने पाठीमागे हात घालून थोडीशी चैन खाली खेचली, तरीपण तिला वर चढता येईना मग तिने पुन्हा एकदा पाठीमागे हात घालून अजून थोडीशी चैन खाली खेचली,

तरीपण तिला वर चढता येईना. मग तिने पुन्हा एकदा पाठीमागे हात घालून पूर्ण चैन खाली खेचली, पण त्याआधीच पाठीमागच्या बंड्याने तिच्या कमरेत हात घालून
तिला उचलून बसच्या पायरीवर ठेवले. तर त्या बाईने बंड्याच्या कानशिलात लाऊन दिली आणि म्हणाली ” तू माझ्या अंगाला हातच कसा लाऊ शकतोस, मी तुला अजिबात
ओळखत सुद्धा नाही” बंड्या स्वताचे गाल चोळत म्हणाला ” याचा विचार तुम्ही करायला पाहिजे, मगापासून तुम्ही माझ्या पेंटची चैन तीनवेळा खाली खेचलीत ”
मला वाटले तेवढी ओळख पुरेशी आहे

विनोद २- डॉक्टर: राजू तू वेडा कसा झालास?? वेडा: मी एका विधवा सोबत लग्न केलेआणि तिच्या मुली सोबत माझ्या बापाने लग्न केले तर ती माझी मुलगी माझी आईं झाली!
त्यांना एक मुलगी झाली तर ती माझी बहिण झाली ! पण मी तिच्या आज्जीचा नवरा होतो म्हणून ती माझी नातं झाली! ह्याच प्रमाणे माझा मुलगा त्याच्या आज्जीचा भाऊ झाला!
आणि मी माझ्या मुलाचा भाचा झालो ! . आणि माझा बाप माझा जावई झाला आणि माझा मुलगा त्याच्या आज्जीचा मेहूणा झाला
आणि माझी बायको माझी….. डॉक्टर: बस कर! तुझ्या आईचा घोडा ……… ????? ..!!!
आता मला पण वेडा करनार आहेस का हराम खोर !

विनोद ३- आज सकाळ सकाळी बघितलं, आमचा बंड्या तळ हातावर बारीक पांढरी पावडर घेऊन हुंगत-चाटत होता…..मी जोरात त्याच्या कानशिलात लगावली, अन ओरडलो
“अरे तुला तुझा बाप काय तुला! कोणी बॉलिवूडवाला खा न वैगरे वाटला की काय? 😡😡
मी एक सामान्य माणूस आहे. एवढ्यात बायको ओरडली….
“काय करावं बाई या माणसाला..? 😒 टीव्ही, मोबाईल कमी बघत जा ! मी म्हणालो: “अगं तो..”
बायको: अगं काय अगं! अहो दिवाळी फराळाचे लाडूबनवायला घेतलेत मी ..! त्याची पिठी साखर घेऊन खातोय तो..

विनोद ४- रिक्षावाला – बोला साहेब , कुठे जाणार ? गंपू – नवी मुंबईला.
रिक्षावाला- पण साहेब , कोणत्या क्लासने जायचं ते सांगा……
गंपू – आं…रेल्वेतला , विमानातला क्लास माहितीय. पण रिक्षातक्लास म्हणजे काय ?
रिक्षावाला – फर्स्ट क्लासमध्ये म्युझिक चालू आणि खड्डे चुकवून रिक्षा चालवणार. सेकंड क्लासमध्ये म्युझिक बंद आणि फक्त खड्ड्यातून रिक्षा चालवणार.
… गंपू – आणि थर्ड क्लास ? रिक्षावाला – थर्ड क्लासमध्ये मी मागे बसणार आणि तुम्ही रिक्षा चालवायची…!

विनोद ५- एके ठिकाणी एका खटारा गाडीची विक्री चालू असते….!!! लोकं जोरजोरात बोली लावत असतात..!!
१० लाख..!!… १२ लाख..!! १५ लाख..!! गोलू हे ऐकून अचंबित होतो आणि विचारतो “या खटारा गाडीचे एवढे पैसे का…??”
विक्रेता : अहो या गाडीचे आत्तापर्यंत कमीत कमी १० अपघात झाले आहेत आणि प्रत्येक वेळी नेमका बायकोचाच अप घातात मृ त्यू होतो…!!!
गोलू: २० लाख…!!!

विनोद ६- एकदा एक मारवाडी रेल्वेने प्रवास करत होता. गाडीत त्याच्या समोर एक चिनी माणुस येऊन बसला.
काही वेळाने त्या चिनी माणसाला एक डास चावायला लागला. त्याने तो डास मारला व खाऊन टाकला.
थोड्या वेळाने त्या मारवाडी माणसाच्या हातावर पण एक डास बसला.
मारवाड्याने तो डास पकडला व त्या चिनी माणसाला विचारले,” विकत घेतोस का ?”

विनोद ७- पत्नीने नव-याला’ न सांगता नवीन “सीम” घेतले. नव-याला “सरप्राईज’ द्यावे, या हेतूने ती “किचन” मध्ये गेली.
तेथून नवीन नंबर वरून नवऱ्याला कॉल केला आणि कुजबुजत्या स्वरात बोलली,
“हाय डिअर, कसा आहेस..?” “नवरा ( दबक्या आवाजात) नंतर बोलतो, आमच “येडं” किचन मधे आहे…
बायकोने लाटणं तुटेपर्यंत मा रला…

विनोद ८- बायकोच्या सततच्या बडबडीमुळे चंदू जाम वैतागला होता.
चंदू : तू जर पाच मिनिटं गप्प बसलीस ना तर मी तुला पाचशे रुपये देईन.
चंदूची बायको गप्प बसली. जेमतेम दोन मिनिटांनंतर तिने चंदूला विचारलं,
‘अहो, जरा घड्याळ बघा ना, पाच मिनिटं झाली का ते?’

विनोद ९ – शिरप्याचं गाढव हरवलं. तरीही तो देवाला धन्यवाद देऊ लागला….
गणा : काय रं शिरप्या, तुझं गाढव हरवलं आनि तरी बी तू देवाचे आभार मानतुयंस?
शिरप्या : आरं बाबा, देवाचीच किरपा की मी त्या गाढवावर बसलो नव्हतो, न्हाय तर मी बी हरवलो असतो की….

विनोद १० – एकदा चा वट नवरा बायको गप्पा मारत असतात…
नवरा- जानू लॉलीपॉप आणि बाबुराव मध्ये काय फरक आहे ?
बायको (लाजते) – मला नाय माहीत… बाजूला झोपलेला मुलगा बोलतो
मुलगा- मला माहित आहे पप्पा? पप्पा- काय माहीत आहे?
मुलगा- अहो पप्पा लॉलीपॉप चोखला की छोटा छोटा होत जातो आणि बाबुराव चोखला की मोठा मोठा होत जातो…
पप्पाने पोराला बेक्कार धुतला 🤣🤣🤣🤣

विनोद 11- एकदा बायको घाई-घाईत टॉयलेटला जात असते…
नवरा- अगं जानू एवढ्या घाईत कुठे निघालीस?
बायको- अहो हागायला चालली आहे… नवरा- एकटीस चालली का? मी येऊ का सोबत…
बायको- अहो तुम्ही पण या ना 5 मिनिटांनी माझी गांड धुवायला 😂😂😂😂😂😂 नवरा गायब

विनोद १२- एक बाईच्या स्कूटीची आणि बाईकची जोरात टक्कर होते…
बाई आणि बाईकवाला खाली पडतात… सर्व लोक बाईक वालयाला खूप मारत होते…
लोकांनी स्कूटी आणि बाईला उचलले…लोक- बाई तुम्हाला लागलं तर नाही?
बाई- अहो अजिबात नाही, हे तर रोजच आहे मी तर स्कूटी शिकत आहे…
आणि ज्याला तुम्ही मारलं तो माझा नवरा आहे.. माझ्या बरोबर माघे चालत असतो…

विनोद 13- एक माणूस बायकोसाठी सात “ब्रा” घेऊन येतो…
7 ही “ब्रा” एकाच रंगाच्या होत्या…
बायको “ब्रा” बघते आणि खूप संतापते…
नवरा – काय झालं ग? बायको- अरे मेल्या आजू बाजूचे लोक काय बोलतील की ही बाई “ब्रा” बदलवतच नाही…
नवरा अजून पण विचारात आहे 😂😂😂😂😂 की ते लोक कोण आहेत….

मराठी कोडे सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – तुझ्या आजीची लेक मी तुझ्या आईची नणंद मी तुझ्या काकांची बहीण मी, ओळख तुझी कोण मी???