पिंकी कॉलेज मध्ये राणी जाऊन सांगते…

नमस्कार मंडळी,

कसे आहेत मजेत ना, हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. कारण हसणे हे आरोग्यासाठी एकदम चांगले असते. हसल्याने माणसाची सर्व विचार आणि टेन्शन पळून जातात. तसेच आरोग्य हि उत्तम राहते. कोरोनामुळे आपण सर्व घरातच कैद झालोय आणि आयुष्य कस बोरं होऊन गेलेय. म्हणून तुम्हाला ह्या बोरं आयुष्यात मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही काही विनोद आणले आहेत. ते वाचून तुम्हाला नकी हसू येईल आणि तुम्ही आनंदित व्हाल. चला तर मग वाचूया काही मराठी विनोद –

विनोद 1 : दोन मुली बस स्टॅन्डवर गप्पा मारत असतात
पहिली मुलगी : अगं सर्व मुलींना चॉकोलेट बॉय खूप आवडतात
दुसरी मुलगी : पण काय करणार? आपल्या नशिबात तर गायछाप वेळेचं आहेत🤣😛🤣😛🤣😛

विनोद 2 : एक थकलेली बाईला बसमध्ये बसायला जागा नाही मिळाली, तिने इकडे तिकडे पाहिलं.
तिला एका सीटवर लहान मुलगा दिसला. तिने त्याला विचारलं “बाळा, उभा राहतो का?”
मुलगा : हो काकू, ९ वी आहे मी?
त्यानांतर बाईने पूर्ण प्रवास उभा राहूनच केला…🤣😛🤣😛🤣😛

विनोद 3 : शिक्षक : मुलांनो सुई टोचल्या नंतर र🤣क्त का बाहेर येते?
बंड्या : सुई कोणी टोचली ते बघायला
मास्तर आजून कोमात आहे🤣😛🤣😛🤣😛

विनोद 4 : चिंगी : माझ्यासाठी चंद्र आण. मला तो खूप आवडतो
चंप्या घरात जातो आणि आरसा घेऊन येतो
चिंगी : मी तुझ्यासाठी चंद्र आहेत तर
चंप्या : नाही ग जानू, ज्या तोंडाने तू चंद्र मागत आहेत ते थोबाड नीट पाहा एकदा आरश्यात🤣😛🤣😛🤣😛

विनोद 5 : पत्नीला त्रासून पती घराबाहेर पडताच…
पत्नी : कुठे जात आहेत?
पती : मा🤣रा🤣यला चाललोय… जी🤣व देतोय मी
पत्नी : कुठेही जा, पण स्वेटर घालून जा, बाहेर खूप थंडी आहे, आजारी पडल्यावर तुमची खैर नाही🤣😛🤣😛🤣

विनोद 6 : सुहा🤣गरात्रीच्या दिवशी
बायको : आ.. आ.. त्रास होतो आहे, आरामात करा Please
नवरा : काही नाही होणार तू फक्त १० पर्यंत मोज.. मी काढून घेईल
बायको : १ , २ आह ३ , ४ ,५ आह ६ , ७ ओह ८ , ओहो ८ वाओ , ८ , ८ , ७ , ६ , ५ , ४…!!!🤣😛🤣😛🤣😛

विनोद 7 : जावई १४ दिवसापासून सासरवाडीत होता
सासू : जावईबापू कधी परत जाणार आहेत ? जावई : का?
सासू : आज २ आठवडे होत आले
जावई : मग काय झालं तुमची मुलगी तर ६-६ महिने माझ्याइथे राहते
सासू : राहिलाच ना तीच लग्न झालं आहे जावई : मग काय माझं अप🤣हरण झालं आहे का मग?🤣😛🤣😛🤣😛

विनोद 8 : गर्लफ्रेंड : जणू माझा मोबाइल आई जवळ असतो
बॉयफ्रेंड : अरेरे, जर आपलं लफडं तिला माहित पडलं तर?
गर्लफ्रेंड : टेन्शन नको घेऊ, तुझा नंबर मी बॅटरी लो म्हणून सावे केला आहे जेव्हा पण तुझा कॉल येतो आई सांगते ‘चार्ज कर याला’
बॉयफ्रेंड : आजून पण कोम्यात आहे🤣😛🤣😛🤣😛

विनोद 9 : मित्र : आजचा दिवस लयं बेकार आहे
गण्या : काय रे…? मित्र : दरवाजा खोलला कि.. काडी हातात…!
नळ खोलला कि..तोटी हातात…!
सुटकेस उचलली कि.. हॅन्डल हातात…! लय भीती वाटते मला आता मु🤣ता🤣यला आली आहे..!!🤣😛🤣😛🤣😛

विनोद 10 : मॅडम : गण्या तू पिकनिकला का येत नाहीस
गण्या :मॅडम मला झोपताना बेंबीत बोट घालून झोपायची सवय आहे
मॅडम : अरे त्यात काय एवढ, तू माझ्या बेंबीत बोट घालून झोप ना
पिकनिकला गेल्यावर रात्री गण्या मॅडम जवळ झोपायला जातो.
मॅडम : अरे गण्या ती बेंबी नाहीये… गण्या : मॅडम हे तरी कुठे माझं बोट आहे🤣😛🤣😛🤣😛

विनोद 11 : एकदा नवरा रोमँ टिक होऊन कपडे काढतो
बायको बेडवर झोपलेली असते….. नवरा बेडवर उडी मारतो
बायको- आज नाही मला ताप आहे
नवरा- अगं त्यात काय मी बाबु राव क्रो सीन पावडर लावली आहे
आता तूच ठरव तु गोळी सारखं तोंडात घेतेस का इंजेक शन सारखं घेतेस… 🤣😛🤣😛

विनोद 12 : न र्स ने बाळाला बापाच्या हातात दिले…..बाप आनंदात ओरडला
अरे वाह ! मुलगा झाला… नर्स ने जोरात कानात वाजवली
नर्स- साल्या आधी चष्मा लाव मुलगी झालीय… आणि ते माझं बोट सोड…
ज्याला समजला त्यांनीच हसा

विनोद 13 : एकदा बा र मध्ये मुलगी फुल दा रू पित होती
एक म्हातार तिच्या जवळ गेले
म्हातार- ला ज नाही वाटत मुलगी असून दा रू पिते…
मुलगी- अरे म्हाताऱ्या मग काय आता दा रू पिण्यासाठी बाबु राव बसून घेऊ का…. ज्याला समजला त्यांनीच हसा 🤣😛🤣😛

विनोद 14- लग्नाच्या मांडवात नवरा नवरीला म्हणाला,
नवरा – लग्न होण्याआधी माझी १० मुलींशी ल फडे होती!”
नवरी संतापात उत्तरली, नवरी- अरे मे ल्या ”वाटलंच होतं मला.
आपल्या दोघांच्या कुं डल्या जुळल्या म्हणजे सगळेच ‘गुण’ जुळले असणार ना!!!!

विनोद १५- चा वट पप्पू वर्गात फळ्यावर बाबु रावच चित्र काढतो…
बाई वर्गात येते आणि डस्टर ने बाबु राव खोडते…
दुसऱ्या दिवशी पप्पू अजून मोठा बाबु राव फक्यावर काढतो…
बाई परत डस्टर ने खोडते… पप्पू- अहो बाई तुम्ही बाबु राव ला जेवढं डस्टर ने चोळाल
तेव्हढा तो मोठा होत जाईल 😂😂😂😂😂😂

विनोद 16- एकदा चा वट पिंकी कॉलेज मध्ये राणी जाऊन सांगते…
पिंकी- अगं राणी, आज मी सरांच्या टेबल वर कं डो म बघितले…
चा वट राणी हसायला लागली…… राणी- अगं पिंकी मी त्या कं डो मला पिन ने फोडून टाकले होते….
पिंकी जोरात ओरडली… पिंकी- अगं राणी ….. लागली माझी वाट 🤣😂😂😂

मराठी कोडे सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – मी नेहमी तुमच्या पुढे असतो….तरीही तुम्ही मला पाहू शकत नाही…..सांगा पाहू मी कोण?????