चा’वट बाई मेडिकल वर गेली…

नमस्कार मंडळी…!!

प्रत्येक व्यक्ती कश्या ना कश्या पद्धतीने आपले मनोरंजन करत असतो. ह्या जगात सर्वांना मनोरंजन आवडत असते. मग व्यक्ती चित्रपट बघून किंवा वेगवेगळ्या मालिका बघून आपले मनोरंजन करत असतो. तुम्हाला माहित आहे का या व्यतिरिक्त विनोद हे देखील मनोरंजनाचे एक उत्तम साधन आहे. विनोद हा कुठला हि असो त्यातून आपले मनोरंजन होत असते. विनोद खूप प्रकारचे असतात. फक्त विनोद समजून घेणे महत्वाचे असते. विनोदातून मानवाला खूप आनंद मिळतो. विनोदाने आपले आरोग्य हि उत्तम राहते. तुम्ही म्हणत असाल कसे? विनोदामुळे आपण मनापासून हसतो. हसल्यामुळे आपले अनेक विचार आणि डोक्यावरचा ताण कमी

Joke 1: एकदा एक गाढव रस्त्याने चालत असते… गाढवाला रस्त्यात पिंट्या दिसतो….
गाढव पिंट्याला लाथ मा’रतो आणि जोरात पळायला लागते… तर पिंट्या
त्याच्या मागे धावत धावत जातो… पिंट्याला रस्त्यात झे’ब्रा दिसतो….
लगेच पिंट्या त्या झे’ब्राला लाथ मा’रतो आणि म्हणतो, “ साल्या NIG’HT DR’ESS घालून
मला ये’डा बनवतो का बे… 🙂🙂🙂🙂🙂

Joke 2: एका को’ठ्या’वर धाड टाकून पो’लि’सांनी सर्व मु’लींना बाहेर काढले व एका लाईन मध्ये उभे केले….
तेथून एक म्हा’तारी स्त्री जाऊ लागली…. त्या लाईनीत उभ्या असलेल्या एका मु’लीला विचारले काय होत आहे?
मु’लगी: आ’जी आंबे वाटले जात आहेत….. म्हा’तारी पण लाईन मध्ये लागून गेली.
जेव्हा तिचा नंबर आला तेव्हा पो’लि’स म्हटला: काय आ’जी तुम्ही पण…. म्हा’तारी: बे’टा म्हा’तारी आहे तर काय.. चो’खू तर शकते ना….
ज्याला समजला त्यांनीच हसा….. लोक बे’शुद्ध 😅😂😅 😅😂😅

Joke 3: काल रात्री घरी उशीरा पोहोचलो. बराच वेळ बेल वाजवली.
पण बायकोने काही दार उघडलं नाही. शेवटी अख्खी रा’त्र रस्त्यावर काढली
मित्र – मग सकाळी तिच्यावर चिड’लास की नाही?
नाही रे…सकाळी उठल्यावर लक्षात आलं की
बाय’को माहेरी गेलीय आणि चा’वी माझ्या खिशातच आहे.. 😅😂😅 ता’त्पर्य- कमी प्या रे

Joke 4: रोज दवाखा’न्याच्या भायर उभो दिसणाऱ्या झं’प्याक देश’पांडे डॉक्ट’रीण बाई एक दिवस आत बोलवता….
देश’पांडे: काय रे, रोज तिथे उभा राहून दवाखा’न्यातल्या बायकांना बघत राहतोस, ला’ज नाही वाटत? बेश’रम.
झं’प्या: बाईनू ,तुम्हीच भा’यर बो’र्डवर लीवन ठेवलास…
“स्त्रि;यांना पहाण्याची वेळ सकाळी ९ ते ११….” 😅😂😅

Joke 5: अंम’ली पदार्थ विरोधी पथकाचा आॅ’फिसर पाटलाच्या शेतात आला. “तू ड्र’गची अवैध शेती करतोय म्हणे. मला तपासणी करायचीय .. त्याने गुर्मीत विचारलं.. पाटिल म्हंला..”तसं काय नाय ओ साहेब… तुमी पायजे तर तपासून बघा..पन एक करा शेताच्या त्या कोप-यात जाऊ नका”. आॅ’फिसर भडकून म्हणाला…”तू कोण मला सांगणार रे दिड शाण्या…माझ्या कडे ऑ’थो’रिटी लेटर आहे” त्याने खिशातनं आ’यडी काढलं… “बघितलं? या आ’यडीचा अर्थ असा की, मी पाहिजे तिथे जाउ शकतो..कुणाच्याही जमिनीत घुसू शकतो. कोणाच्या बापाची हिम्मत नाय मला अडवायची..कळलं? पाटलानि निमुट मान हलवली. साहेब शेतात गेला. थोड्याच वेळात एक मोठी किंकाळी शेतात घुमली. पाठोपाठ जीव खाऊन धावणारा साहेब बोम्बलताना दिसला. शेतातला वळू ना’क फुरफुरवत सायबामागे धावत होता. साहेबाचे तीन तेरी वाजले होते.कोणत्याही क्षणी वळूगाठणार आणि सायबाला शिंगावर घेणार अशी लक्षण होती. पाटिल हातातलं काम टाकून कुंपणाकडे धावला व जी’व खाऊन ओरडला…. सायेब … .आयडी…..आयडी दाखवा त्याला…😂😂😂😂😝

Joke 6: मंग्या – यार चा’वट्या तु प्रत्येक पँ’क नंतर खिशातुन दर वेळेला काय काढुन पाहत आहे???????
चाव’ट्या: बायकोचा फोटो रे, जेव्हा ती सुंदर दिसेल तेव्हा समजायच मला दा’रु चढली आहे…😅😂😅😅

Joke 7: एकदा शेजारच्या वहि’नीने पिंट्याला आवाज दिला “पिंट्या भाऊजी वहिनी गेल्या का शाळेत…?” 😍 पिंट्या – “हो गेल्या… का हो…?” वहिनी – “अहो माझे ही मि’स्टर आत्ताच गेलेत ऑफि’सला.!
जरा दोन मिनिट येता का..? हु’क लाऊन देता का ..?” पिंट्या जाम खुश होतो आणि लगेच जातो… वहिनी – “भाऊजी या ना हो आतमध्ये पटकन” वहिनीने अशी लाडिक हा’क मारली आणि थेट मांडी’वरच काटा आला.! अंगावरुन जणू मोर’पीस फिरला.! 😘😘 आता जे होईल ते होईल आज व’हिनीच हु’क बसवायचंच, असा विचार करत हलक्या हातानं पिं’ट्याने बेडरूमचा दर’वाजा उघडला.! 😋
दार उघडले आणि आत बघतो तर काय…, बं’टी शाळेचे कपडे घालून बेडवर बसला होता.! त्या आळशी शें’बडया गाब’ड्याचे स्कूल’बॅगच हुक ख’राब झालं होत.! ते हु’क लावायला मला बोलवलं होतं.! 😅😂😅😅

Joke 8: दोन मित्र एका अंटीला कि’स करायला जातात…..दोघे खूप वेळ कि’स करतात
पहिला मित्र: अरे यार मज्जा नाही आली हिच्या पेक्षा माझी बायको बरी आहे
दुसरा मित्र जोर जोरात हसतो पहिला मित्र : काय झालं रे ?
दुसरा मित्र : अरे मित्रा खरंच तुझी बायको हिच्या पेक्षा चांगली आहे….
दोघांमध्ये तुफा’न रा’डा झाला….

Joke 9: एका सासू बाईचा जावई खूप काळा असतो…
म्हातारी- जावई.. काही दिवस इथे थांबा आराम करा….
जावई- सासूबाई इतके प्रेम नका करू…. सासूबाई जोरात हसते
सासूबाई- अरे मेल्या हे प्रेम नाही काळ तोंड्या….
म्हशीचं पिल्लू मे लेय तुला बघून म्हैस कमीत कमी दूध तरी देईल…

विनोद १०- एक चा वट बाई हाडांच्या डॉक्टर कडे गेली…
डॉक्टर- बाई एकदम जोरात श्वास घ्या…चा वट बाई खूप जोरात श्वास घेते आणि
अचानक जोराचा आवाज येतो… डॉक्टर आवाज ऐकून खूप घाबरला…
डॉक्टर- अरे बाप रे… हाड तुटले वाटत… चा वट बाई हसायला लागली…
बाई- अहो डॉक्टर नाही माझ्या “ब्रा” चे हुक तुटले आहे…

विनोद 11- एकदा चा वट बाई मेडिकल वर गेली…बाई- अहो भाऊ एक कं डमच पाकीट द्या…
भाऊ- ताई कोणत्या कंपनीच देऊ…चा वट बाई हसायला लागली…
भाऊ- काय झालं ताई? बाई- अरे भाऊ चांगलं वाला द्या ज्याने तुझ्या बहिणीची इज्जत पण वाचेल आणि
तू मामा पण बनणार नाही….मेडिकल वाला भाऊ बे शुद्ध 😂😂😂😂

मराठी कोड सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – एक मुलगा आणि एक अभियंता बाजार करण्यासाठी जातात….
तो मुलगा अभियंताचा मुलगा आहे, पण अभियंता त्या मुलाचे बाबा नाहीयेत…..हे कसे शक्य आहे????