गर्लफ्रेंड ने खालचा केस दिला…

नमस्कार मंडळी…

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!!

विनोद १: एकदा एका खेड्या गावात दवंडी देण्यात आली कि आता आपल्या गावात वीज येणार आहे….
हे ऐकून गावातले सर्व गावकरी नाचू लागले… त्यांच्या सोबत एक कुत्रा देशील खुश होऊन नाचू लागला…
तेव्हा एका माणसाने त्या कुत्राला विचारले तू का नाचत आहेस रे ???
त्यावर कुत्र्याने उत्तर दिले: गावात वीज येईल तर खांब पण लागतील ना…
कुत्रा रॉक्स गावकरी सॉक्स…😂😂😂😂😂

विनोद २: चिंटू चे पप्पा FTV बघत असतात तेव्हा अचानक तिथे चिंटू येतो म्हणून परिस्थिती
सांभाळण्यासाठी चिंटू चे पप्पा चिंटू ला बोलतात…
पप्पा: बघ ना चिंटू किती गरीब मुली असतात ह्या… यांच्याकडे कपडे घेण्यासाठी पैसे नसतात…
त्यावर चिंटू म्हणाला: पप्पा यांच्या पेक्षा गरीब मुली आल्या तर मला पण नक्की बोलवा हा….
पप्पा चप्पल घेऊन चिंटू च्या माघे धावत सुटले…

विनोद ३: एकदा चिंटू ला मास्टर ने एक प्रश्न विचारला…
मास्टर: चिंटू बाळा सांग बर ? असा कोणता तारा आहे जो जमिनीवर राहतो आणि काही दिवसांनी आकाशात चालला जातो…
चिंटू: खूप सोप्प आहे मास्टर ” म्हातारा ”
मास्टर ने चिंटू ला छडी तुटेपर्यंत मारलं…

विनोद ४: एकदा मुलगा आणि वडील गप्पा मारत असतात…
वडील: बाळा तुला जे काही प्रश्न विचारायचं आहेत ना ते तू मला विचार मी त्यांचे उत्तर देईल कारण मी तुझा बाप आहे.. बाप हा मुलापेक्षा जास्त हुशार असतो…
मुलगा: बाबा सांगा मग आगगाडीचा शोध कोणी लावला ??? वडील: अगदी सोप्प आहे – जेम्स वॅट या संशोधकाने….
मुलगा: मग बाबा मला सांगा जर जेम्स वॅटचे वडील त्यापेक्षा हुशार होते तर त्यांनी शोध का नाही लावला…
मुलगा रॉक्स वडील शॉक्स…

विनोद ५: प्रश्न: किस करताना आपल्या शरीराच्या कोणत्या अवयवाला सर्वात जास्त त्रास होतो….
उत्तर: हाताला…. खोट वाटत असेल तर १ किलो गाजर, बटाटे, सुके खोबरे, कोबी घेऊन तिचा किस करून बघा मग समजेल आपल्या हाताला होतो…
सलाम तुमच्या विचारांना, विचार बदला देश बदलेल….
जास्त विचार नका करू विनोदाचा भाग आहे हसत राहा दुसऱ्यांना हसवत रहा…

विनोद ६: पप्पू जेव्हा पण कपडे धुवायला काढायचा तेव्हा पाऊस यायचा…
१ दिवस मस्त ऊन पडले, पप्पू आनंदित झाला आणि दुकानात कपडे धुण्याचा साबण घ्यायला गेला… तो जसा दुकानात गेला तसे जोरजोरात ढग गरजू लागले….
पप्पू आकाशाकडे बघू लागला आणि बोलला… काय झालं ? मी तर बिस्कीट घ्यायला आलोय.. आई शप्पथ ….

विनोद ७: एक भिखारी बँकेत गेला तिथे त्याने खूप मोठी लाईन बघितली, मग त्याने शेवटी उभा असलेल्या माणसाकडून भीक मागितली…
तो माणूस म्हणाला: बाबा पुढे जा ! त्याचा पुढचा माणूस बोलला: बाबा पुढे जा ! त्याचा पुढचा माणूस बोलला: अरे आगे जाओ…
असं करत-करत भिखारी बँकेच्या काउंटर जवळ पोहचून गेला आणि आपले पैसे काढून तिथून एका मिनिटात निघून गेला …
सर्व लोक त्याला बघतच राहिले

विनोद ८: चिंटू ची बायको प्रेगनेंट होती म्हणून तो तिला हॉस्पिटल घेऊन गेला, चिंटू: अहो नर्स ! जे काही होईल ते तुम्ही मला डायरेक्ट नका सांगू ???
जर मुलगा झाला तर सांगा तुम्हाला टमाटर झाला आहे… आणि जर मुलगी झाली तर सांगा तुम्हाला कांदा झाला आहे…
काही वेळा नंतर चिंटू ला २ जुडवा मुलगा आणि मुलगी दोघे होतात…..
नर्स टेन्शन मध्ये बाहेर आली आणि म्हणाली चिंटू अभिनंदन तुम्हाला सलाड झालाय

विनोद ९: एकदा एक मुलगा घरी बि-यर पियुन घरी आला……
पप्पांच्या मारण्यापासून वाचण्यासाठी घरात येताच तो लॅपटॉप उघडून अभ्यास करू लागला…
पप्पा: नालायका तू परत पिऊन आलास का ?? मुलगा: नाही हो पप्पा! मी कुठे पिऊन आलोय…..
पप्पा: मग ती सुटकेस घेऊन काय अभ्यास करतोय…. पप्पांनी मुलाला सुटकेस तुटे पर्यंत मारले

विनोद १०: पिंट्याच्या सर्व घरचे लोक गावाला गेलेले असतात म्हणून तो रात्री घरी आपल्या गर्लफ्रेंड “झोपायला” बोलवतो.
वाट बघत बघत जवळ जवळ १ तास होतो, नंतर २ तास होतात, नंतर ४ तास होतातबी पन त्याची गर्लफ्रेंड काय येत नाही….
शेवटी पिंट्याच्या चड्डीतुन एक आवाज येतो….
मालक थोडावेळ झोपु का सकाळी तुमच्या आधी उठायचं आहे……

विनोद ११: सुनबाई: तू तुमच्या मुलाला घट स्फो ट देणार आहे
सासूबाई: अगं..!! आताच तर लग्न झाले ना… काय झालं सांग?
माझा मुलगा तर कबड्डी चॅम्पियन आहे
सुनबाई: अहो तोच तर प्रॉब्लेम आहे नुसता जवळ येतो आणि हाथ लावून पळून जातो 😂😂😂

विनोद 12: नवरा बायको कार्यक्रम करत असतात…. नवरा बायकोला बोलतो
नवरा- कार्यक्रम करतांना कोणाला जास्त मज्जा येते ?
बायको- अरे वेड्या… जेव्हा आपण कानात बोट
टाकतो आणि कान खाजतो तेव्हा कानाला मज्जा येते का बोटाला…

विनोद १३- शेतामध्ये एक बाई बिना कपड्यांची अंघोळ करत होती…
अचानक तिचा नवरा आला… नवरा- नालायक काही तरी घालून अंघोळ कर…
कोणी बघितले तर…. बायको- उद्या पासून घालेल…
बायको दुसऱ्या दिवशी… चप्पल घालून अंघोळ करत होती 🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂

विनोद 14- शाळेत मॅडम वर्गात मुलांना मराठी शिकवत असतात…
मॅडम- मुलांनो जो माझ्या प्रश्नाचं लवकर उत्तर देईल…त्याला मी लवकर घरी सोडेल…
सर्व मुलं खूप खुश होतात…अचानक आपला बंड्या उभा राहतो… आणि
स्वतःची बॅग वर्गाबाहेर फेकतो… मॅडम- अरे वर्गा बाहेर बॅग कोणी फेकली…
बंड्या- अहो मॅडम… वर्गा बाहेर बॅग मी फेकली… जाऊ का आता घरी 😂🤣🤣🤣

विनोद 15- एका बंड्याने गर्लफ्रेंड कडून गिफ्ट मागितले…. गर्लफ्रेंड ने खालचा केस दिला… बंड्या तो केस घेऊन सो नारकडे गेला….
बंड्या- ह्या केसाला चांदीच्या बॉक्स मध्ये सजवून द्या…सो नाराने २ दिवसाचा वेळ मागितला…
दोन दिवसानंतर…बंड्या आल्यानंतर सोनाराने बंड्याला विचारले ” हा कोणत्या मोठ्या साधू संतांचा केस आहे का?”
बंड्या” हा माझ्या गर्लफ्रेंडच्या खालचा केस आहे”. सो नार-“बेह नचोद ,तुझ्या आ ईची पु ची …अगोदर का नाही सांगितलं…मा दरचो द…..
आम्ही घरातल्या सगळ्यानि 3-3 वेळेस धुवून पाणी पिलय …भ ड व्या”😝😝😝😝😂

मराठी कोडे सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – हिरवी काळी फळ कशी एकावर एक ठेवली रचून आंबट आहे अस म्हणून कोल्हा गेला लांब निघून वेलीवर नक्षीदार पान नाशिकची प्रसिध्द असा मान, ओळखा पाहू मी कोण????