गण्याच्या लग्नाची पहिली रात्र असते…

नमस्कार मंडळी..!! कसे आहात मजेत ना..!!

पुन्हा एकदा आमच्या वेब पोर्टलमध्ये आपले स्वागत आहे! आम्ही काही मजेदार विनोद तुमच्यासाठी आणले आहेत! विनोदांनी नेहमीच आपल्या सर्वांचे मनोरंजन आणि आनंदी वातावरण निर्माण केले आहे, कारण जेव्हा-जेव्हा काही ना काही चर्चा करत असतो मग ती मित्रां बरोबर असो वा कुटुंबाबरोबर तेव्हा असे एक वाक्य आहे जे आपल्याला हसवल्याशिवाय राहू देत नाही ते म्हणजे विनोद ! त्यामुळेच आम्ही तुमचे मनोरंजन करण्यासाठी मजेदार विनोद घेऊन आलो आहोत. चला तर मग विनोदांची शाळा सुरु करू आणि खूप खूप हसुया –

विनोद १ – एक आजोबा डॉक्टरकडे जातात……त्यांना दिसायचं कमी झाल्याने त्यांना डोळे तपासायचे असतात……
डॉक्टर डोळे तपासतात आणि त्यांना नवीन चष्मा देतात. आजोबा: डॉक्टर, ह्या चष्म्याने मला पुर्णपणे स्पष्ट दिसेल ना?
डॉक्टर: हो, हो, नक्कीच. अगदी रोज सकाळी पेपरही तुम्हाला वाचता येईल…. आजोबा: अरे वा !!! कमाल आहे या चष्म्याची….
मी अडाणी भोपळा, तरीही यातून पाहिल्यावर मला आपोआप वाचता येईल म्हणजे…वा, वा, वा !!!

विनोद 2 – एक 😅मरीज 👷 डॉक्टर के पास आया 👷 डॉक्टर साहब मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है…. डॉक्टर: बताइये क्या हुआ था ? 👴 मरीज : डॉक्टर साहब में एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ !! मै ऑफिस से घर आया तो मैंने देखा…. मेरे घर के अंदर कोई तेजी से भागा है….. में भाग कर अंदर गया तो मुझे अंदर कोई नहीं मिला…. फिर मैं भाग कर बालकोनी में आया तो मैंने नीचे एक आदमी को भागते हुए देखा वो भागते हुए पेंट पहन रहा था और भागकर गाडी में बैठ गया !! मैंने पास रखा फ्रिज उठा कर उसके ऊपर फेंका जिससे मेरी कमर में खिंचाव आ गया। थोड़ी देर बाद दूसरा मरीज आया उसकी हालत और भी ख़राब थी। 👷 डॉक्टर: आपको क्या हुआ ?

👴 मरीज : डॉक्टर साहब में आज ऑफिस से लेट हो गया था तो में भागते हुए अपने कपडे पहन कर अपनी गाडी में बैठ गया तभी पता नहीं कहाँ से एक फ्रिज गाडी के ऊपर आ गिरा !! थोड़ी देर बाद तीसरा मरीज आया उसकी हालत उन दोनों से ख़राब थी। 👷 डॉक्टर: आपको क्या हुआ ? 👴 मरीज : में अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था तभी उसका पति आ गया तो मैं भागकर फ्रिज में छिप गया तो पता नहीं किसी ने फ्रिज को तीसरी मंजिल से नीचे फ़ेंक दिया। 😜😁😜😁

विनोद 3 – संताचा मुलगा शाळेला दांडी मारतो.
दुसरया दिवशी टिचर जाब विचारतात……
तो सांगतो, “मी पडलो आणि लागली.”
टिचर: “कुठे पडला ? आणि काय लागली ?
संताचा मुलगा: मी गादीवर पडलो आणि मला झोप लागली

विनोद 4 – मुलगा रेल्वे चौकशी अधिकार्याला – मुलगा : पुण्याला एक्सप्रेस गाड़ी कधी आहे ?
अधिकारी – २ ला….. मुलगा – Passenger ? अधिकारी – ३ ला
मुलगा -लोकल ? अधिकारी – ५ ला … पण तुम्हाला कुठे जायचे आहे ?
मुलगा – रुळावर हागायला 😉

विनोद 5 – संग्राम – देवयानी मला जरा towel देता का?
देवयानी – मी तुमच्या बापाची नौकर नाहीये , तुमचे तुम्ही घ्या
संग्राम- ठीक आहे….
देवयानी – संग्राम, मी संडासला बसले आहे, माझ्या हाताला मेंदी लावली आहे , धुवायला येता का?
संग्राम – आलोच ” तुमच्या साठी काही पण”

विनोद 6 – संताला आपला कुत्रा विकायचा होता. आणि बंता त्याला विकत घेणार होता.
बंता – हा कुत्रा विश्वासू तर आहे ना ?
संता – हो आहेना, मी याला आतापर्यंत तिनदा विकलेले आहे, पण तो एवढा विश्वासू आहे
की प्रत्येक वेळी पुन्हा माझ्याजवळच परत येतो.

विनोद 7 – कामवाली बाई – मालकीणबाई मी ग र्भ व ती आहे मला सुट्टी पाहिजे.
मालकीणबाई – अरे वा , हि तर खूपच आनंदाची गोष्ट आहे. पण काळजी घे.
कामवाली बाई – हो मालकीण बाई तुम्ही पण काळजी घ्या…
कारण साहेबांच न स बं दी च ऑपरेशन फेल झालं आहे…..

विनोद 8 – गण्या कं #डो #म विकत घेण्यासाठी दुकानात गेला, तिथे एका से ल्स ग र्ल ने गण्याला विचारलं
गर्ल – मी काही मदत करू का ? गण्या – मला #कं #डो #म पाहिजे … गर्ल – काय साइज आहे तुमची ?
गण्या – मला नाही माहित….. गर्ल – ठीक आहे मी पकडून चेक करून घेते
सेल्स गर्ल ने गण्याच्या खाली हाथ टाकला आणि बोलली “Z e r o Size लागेल…. एक मिनिटा नंतर… M e d i u m Size लागेल
नाही नाही L a r g e Size लागेल ohhh s h i t, सर्वात पहले T i s s u e p a p e r लागेल

विनोद 9 – क कंजुस मुलगा श्रीमंत मुलीच्या प्रेमात पडतो,,,,,,,,।
मुलगी: जेव्हा मा़झे वडील रात्री झोपतील तेव्हा मी दोन रूपयांचा ठोकळा (coin ) खाली फेकन तू लगेच वर ये
मुलगी रात्री ठोकळा ( coin ) खाली फेकती पण मुलगा वर येत नाही, दुसर्या दिवशी, मुलगी: तु काल वर का आला नाहीस मी कीती वाट बघीतली रात्रभर झोपले नाही.
मुलगा: मी खाली ठोकळा(coin) शोधत होतो… मुलगी:पागल … मी ठोकळा दोरा बांधुन फेकला होता…पुन्हा वर ओढून घेतला होता !

विनोद 10 – हवलदार: साहेब, साहेब काल रात्री सर्व
कैद्यांनी मिळून जेल मध्ये रामायण सादर केले.
इन्स्पेक्टर: वा !! ही तर चांगली गोष्ट
आहे, तू एवढा टेन्शन मध्ये का आलास.
हवलदार: साहेब टेन्शन हे आहे कि हनुमान बनलेला कैदी अजून संजीवनी घेऊन परत नाही आला.

विनोद ११- बायकोची खूपच सुंदर मैत्रीण एकदा घरी आली…
नवरा तिला एकटक बघत होता…
नवरा – अगं किचन मध्ये जा… बायको- का काय झालं?
नवरा- गॅसवर डाळ ठेवलीय जळून जाईल…
बायको- मे ल्या…. आज डाळ ज ळाली तरी चालेल पण आज तुझी डाळ मी शि जू देणार नाही…

विनोद 12- एकदा गण्याच्या लग्नाची पहिली रात्र असते…
गण्या रूममध्ये येतो… ५ मिनिटात बायको जोर-जोरात ओरडते…
गण्या- अगं का ओरडतेस? मी तर काहीच केले नाही…
बायको जोरात हसते… बायको- अरे मेल्या म्हणून तर ओरडते आहे कारण रूमच्या बाहेर
तुझे मित्र कान लावून बसले आहे, तुझीच इज्जत वाचवते आहे… 🤣🤣🤣🤣🤣

पुन्हा एकदा आमच्या वेब पोर्टलमध्ये आपले स्वागत आहे! आम्ही काही मजेदार विनोद तुमच्यासाठी आणले आहेत! विनोदांनी नेहमीच आपल्या सर्वांचे मनोरंजन आणि आनंदी वातावरण निर्माण केले आहे, कारण जेव्हा-जेव्हा काही ना काही चर्चा करत असतो मग ती मित्रां बरोबर असो वा कुटुंबाबरोबर तेव्हा असे एक वाक्य आहे जे आपल्याला हसवल्याशिवाय राहू देत नाही ते म्हणजे विनोद ! त्यामुळेच आम्ही तुमचे मनोरंजन करण्यासाठी मजेदार विनोद घेऊन आलो आहोत. चला तर मग विनोदांची शाळा सुरु करू आणि खूप खूप हसुया –