चा-वट सुनबाई रडत-रडत घरी येते…

नमस्कार मंडळी…

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!!

विनोद 1-शाळेच्या मागील नदीमध्ये कदम गुरूजि बुडत होते.. निल्याने बगितले त्याच्या अंगात विज संचारली ,
अंगात जोश आला , रक्त नसा नसात जोरानं वाहू लागलं , त्याणी आपलं दप्तर खाली टाकलं
अंगातला शर्ट काढला आणि शर्ट हवेत फिरवत…
ओरडत पळत सुटला, “उद्या सुट्टी आहे, उद्या सुट्टी आहे…” 😀😀😝😝😝

विनोद 2-पुण्यातील रव्याला किराणा कम स्टेशनरी स्टोअरमध्ये नोकरी मिळाली…..एके दिवशी एक बाई स्टोअर मध्ये आली……बाई : मँगो जाम दे.
रव्या : मॅडम, मँगो जाम आऊट ऑफ स्टाॅक……बाई काहीही खरेदी न करता निघून गेली. दुकानदार हे सर्व पहात होता. तो रव्याजवळ आला आणि
म्हणाला “जर गिर्‍हाईकाने एखादी वस्तू मागितली अन् ती आपल्याकडे नसेल त्याला त्याच पध्दतीची दुसरी वस्तू विकत घेण्यासाठी आग्रह करायचा.

उदाहरणार्थ मँगो जाम नव्हता तर तिला तू पाईनापल जाम, ॲपल जाम किंवा ऑरेंज जाम साठी विचारू शकत होता.”
काही वेळानंतर दुसरी बाई आली आणि तिने रव्याला विचारले ” टॉयलेट पेपर आहेत का ?” रव्या शांतपणे म्हणतो कसंहे “मॅडम, सध्या तर आमच्या कडे शिल्लक नाही.
पण तूम्ही त्या ऐवजी कार्बन पेपर, पाँलिश पेपर नाहीतर सँड पेपर वापरून पहा.” त्या बाई ने रव्याला बदडलाच पण जाताना दुकानदाराच्या पण कानाखाली काढली. 😂😆😂😆

विनोद 3- एका गरोदर बाईला बघुन .. दोन पैकी एक मैत्रीन म्हनाली, बिल्डींग तयार झालेय….
दुसरी बोलली, लोक रहायला पण आलेत….
ते ऐकुन गरोदर महीला म्हनाली..
इंजिनीयर घरचाच आहे, पाठवुन देऊ तुमच्याकडे…..सध्या रीकामाच आहे….

विनोद 4- मोनिका: थोड पाणी मिळेल का? राहुल: पाणी कशाला, लस्सी पी ना मोनिका..
मोनिका पाच ग्लास लस्सी पिते आणि विचारते, “राहुल, तुझ्याकडे कोणी लस्सी नाही पीत का?”
राहुल: पितात ग सर्व, पण आज लस्सी मध्येपाल पडली होती.
मोनिका रागाने जोरात पेला जमिनीवर फेकते आणि पेला फुटतो.
राहुल: आई, मोनिकाने प्याला फोडला आता “कुत्रा” दुध कशात पिणार….. 😂😆😂😆

विनोद 5- आज मी माझ्या काही टेस्ट करण्यासाठी दवाखान्यात गेलेलो. टेस्ट रिपोर्ट येईपर्यंत मी समोर चहाच्या टपरीवर जाऊन चहा व बिस्किटे घेत असताना,, समोरच एक लहान मुलगा एकटक माझ्याकडे बघत होता…!!
मी त्याला बिस्कीट घेतो का…?? म्हणून विचारले, तेव्हा त्याने मान हलवित होकार दर्शविला…!! मी त्याला बिस्कीटाचा पुडा घेऊन दिला.
पुडा हातात पडताच मुलगा भराभर खाऊ लागला, न जाणे बिचारा किती दिवसापासून उपाशी होता. तो खात असताना मला खूपच समाधान वाटले…!!

त्याचे शेवटचे दोन बिस्कीटे शिल्लक असताना तेथे त्या मुलाची आई आली की जी केव्हापासून रांगेत ऊभी राहून केसपेपर काढत होती.
आईने आल्या आल्या मुलाच्या थोबाडीत मारली, मी हैरान झालो व तेथून हळूच पसार झालो…!! त्यावेळी आईचे काही शब्द माझ्या कानावर आले…
“कोणत्या कुत्र्यानं तुला बिस्कीट दिली. अरे मी तुला पन्नास रुप्या खर्च करुन रिक्षानं घेऊन आले… रिकाम्या पोटी टेस्ट करायला…??
मुडदा बशिवला त्या बिस्किट खाऊ घालण्याऱ्याचा”…!! 😂😆😂😆

विनोद 6- एक मुलगा सायकल वर अंडे घेऊन चालला होता, अचानक तोल जाऊन खाली पडला सारे अंडे फुटले.
लोकं गोळा झाले,लागले मुलाला ऊपदेश द्यायला, संभाळून सायकल चालवायला काय झाले. तेवढ्यात तेथे एक मारवाड़ी म्हातारा आला लोकांवर खवळला,
त्या मुलाची मदत करायच्या ऐवजी काय उपदेश देत बसलात व खिशातून दहा रू काढुन दिले. गरीब मुलाला त्याच्या मालकाला अंडे भरून द्यावे लागतील,म्हणुन दिले पैसे मदत म्हणून,
पाठोपाठ लोकं पैसे देऊन मदत करू लागले,बरेच पैसे गोळा झाले,मोजले तर अंड्याच्या किमतीपेक्षा जास्त होते.
नंतर लोकं चर्चा करू लागले कोण होता तो म्हातारा, तो मुलगा म्हणाला माझा मालक 😀 😛 ;)😂 😆😂😆

विनोद 7- बायकोने राजुला कामवाली सोबत करताना पकडले…
बायको संतापात ओरडली… बायको – काय करता आहेत?
कामवाली – माफ करा मॅडम… मी ने 2000 रु. साठी केले…
बायको – मी तुला… ५ हजार रुपये देईन….
आधी मला सांग, तुने मालकाचा बाबु राव उठवला कसा?

विनोद 8- मास्तर : बंड्या , तुझ्या शेजारचे अण्णा हल्ली दिसत नाहीत ? बंड्या. : ते वारले…..मास्तर : काय रे काय झाले त्यांना …??
बंड्या. : योगा करत होते…… मास्तर : बरं मग ? बंड्या : TV. वर रामदेव बाबा चे पाहून योगा करत होते…..
मास्तर : बरं मग. ? बंड्या. : बाबांनी सुचना केली , दीर्घ श्वास आत घ्या आणि मी सांगितल्यावर बाहेर सोडा !
मास्तर :बरं मग ? बंड्या : मग काय ,लाइट गेली ! लोड शेडींग होते ना , तीन तासांनी लाइट आली तेव्हा… अण्णा वारले होते….

विनोद 9- एकदा चा वट सुनबाई रडत रडत घरी येते…
सासूबाई- काय झालं सुनबाई?
सुनबाई- अहो आई मी धंदा करणारी दिसते का?
सासूबाई- नाही तर… कोण बोललं तुला?
सुनबाई- अहो आई गल्लीतल्या बायका बोलतात की तू अगदी तुझ्या सासू सारखी आहे दिसायला
आणि वागायला 🤣😅😅😅😅🤣🤣 सासू जागेवर बे शुद्ध

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!!