बाई- मला मुलं बाळ नाही…

नमस्कार मंडळी….!!

आजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात आपण आपल्या मनोरंजनावर खूप दुर्लक्ष्य करतो. सकाळी उठल्यापासून झोपे पर्यंत आपण फक्त कामात लक्ष्य देतो स्वतःच्या शरीराची काळजी आपण करताच नाही. शरीराला काय लागते ह्या कडे आपण दुर्लक्ष्य करतो. आपले मन देखील ह्या कारणामुळे अस्वस्थ होते व त्यामुळे आपल्याला अनेक आजार ग्रासतात. असे म्हटले जाते कि हसणे हे आपल्या शरीरासाठी एक अमृताचे काम करते. डॉकटर देखील बऱ्याच रुग्णांना आनंदित राहण्याचा म्हणजे हसून खेळून राहण्याचा सल्ला देतात.जर हसणे हे आपल्या शरीरासाठी एवढे महत्वाचे आहे तर मग आपण दररोज हसले पाहिजे व आपले व इतरांचे देखील मनोरंजन केले पाहिजे.

विनोद १- दोन जिवलग मैत्रिणी गप्पा मारत होत्या…..
पहिली: अग तुला सांगू , काल भलतीच गडबड होता होता वाचली
दुसरी: का ग काय झालं ? पहिली: अग मी देवळात गेले होते.
दुसरी: बरं मग…..पहिली: मी देवापाशी मागणार होते कि “यांचे” सगळे त्रास कष्ट काढून घे म्हणून..
दुसरी: मग त्यात काय…..पहिली: पटकन लक्षात आलं आणि थांबले म्हटलं देव मलाच उचलायचा..

विनोद 2- बेवडा नवरा अर्ध्या रात्री दा रू पिऊन आला आणि दरवाजा खटखटवला.
बायको :-“मी दरवाजा उघडणार नाही, इतक्या रात्री जिकडून आलात तिकडेच चालते व्हा.
नवरा :-“दरवाजा उघड नाही तर समोरील नाल्यात उडी मारून मी माझा जीव देईन ”
बायको :-“मला काही फरक पडणार नाही, तुम्हाला जे करायचे ते करा ”

यानंतर नवरा गेटजवळील अंधारया भागात जाऊन उभा राहतो आणि दोन 2 मिनिट वाट बघितल्यानंतर एक मोठा दगड उचलतो आणि नाल्यातील पाण्यात फेकतो. धपाक
बायकोने हे ऐकल्यावर दरावाजा उघडला आणि लगेच नाल्याकडे पळाली. आंधारात उभ्या असलेल्या नवरयाने दरवाज्याकडे धूम ठोकली व त्याने आतून दरवाजा बंद केला.
बायको :-“दरवाजा उघडा ,नाही तर मी ओरडून ओरडून आख्खी गल्ली जागी करेन ” नवरा :-“जो पर्यंत सारे शेजारी जमा होत नाही तोपर्यंत मोठ्याने ओरड,
मग मी त्यांच्यासमोर तुला विचारीन की एवढ्या रात्री नाईट गाऊन मध्ये तू कुठून येते आहेस?

विनोद 3- एकदा एक बाई एका पोपट विक्रेत्या कडून ३००० रुपये देऊन एक सुंदर बोलणारा पोपट विकत घेते….
दुकानदाराने तिला कल्पना दिली कि हा पोपट पूर्वी रे ड ला ईट भागातील एका बाईकडे होता.
तरीपण तो दिसायला सुंदर असल्याने तिने तो विकत घेतला….घरी आल्यावर पोपट म्हणतो.. “वा नवीन घर, नवीन बाईसाहेब ”
काही वेळाने तिच्या तिन्ही मुली कॉलेज वरून येतात…..तेव्हा पोपट म्हणतो..”वा नवीन घर, नवीन बाईसाहेब, नवीन मुली”
आता जरा त्या बाईला थोडेसे टेन्शन येतं…..संध्याकाळी त्या बाईचा नवरा प्रकाश घरी येतो.. तेव्हा पोपट म्हणतो..” हाय पक्या, इकडे पण “..

विनोद 4- एक टोपीवाला गावातून जात असतो, तो दमतो, म्हणून झाडाखाली विश्रांती घेतो…
उठून पाहतो तर झाडावरच्या माकडांनी त्याच्या टोप्या पळवल्या असतात…
त्याला आजोबांची गोष्ट आठवते… तो स्वताकडची दुसरी टोपी जमिनीवर रागाने आपटतो…
पण यावेळी झाडावरची माकड त्याच अनुकरण करत नाहीत….
उलट १ माकड दात दाखवून बोलतो, “काय रे शहाण्या, आजोबा काय फक्त तुलाच होते का???” 😀 😀

विनोद 5- होमिओपॅथी औषधं घ्यायची एक वेगळीच मजा आहे.
४ गोळ्या काढायला जावं तर ६ गोळ्या बाहेर येतात ..
म्हणून २ परत टाकायला जावं तर ४ बाटलीत जातात….
ह्या खेळात प्रत्यक्ष आजाराकडे दुर्लक्ष होत राहतं आणि आजारी व्यक्ती लवकर बरा होतो…😃😃

विनोद 6- एक मुलगी टॅक्सीने विमानतळावर जात होती.
ड्रायव्हर- या ८ दिवसात मी 10 गरोदर मुलींना विमानतळावर सोडले आहे.
मुलगी खूप घाबरली…. मुलगी- पण मी ग र्भ वती नाही….
ड्रायव्हर (हसला) – अहो मॅडम…. अजून विमानतळ ही कुठे आले आहे…
ज्याला समजला त्यांनी हसा 😃😃😃😃😃

विनोद १०- एकदा म्हातारा माणूस जिममध्ये जाऊन ट्रेनरला विचारतो…
म्हातारा- अहो मला एका सुंदर मुलीला पाटवायचं आहे?
मी कोणती मशीन वापरू, ज्याने पोरगी लगेच पटेल…
ट्रेनर जोरात हसायला लागला… म्हातारा- काय झालं तर मेल्या?
ट्रेनर- अहो आजोबा ह्या वयात तुम्ही फक्त atm मशीन वापरा 😂😂😅😅

विनोद ११- चम त्कारी व्यक्ती एका बा ईच्या घराचे दार वाजवतो……बा ई दार उघडते आणि पाय पडते
व्यक्ती :- “काय आशी र्वाद देऊ?” बाई :- “मला मुलं बाळ नाही…
व्यक्ती :- “ठीक आहे मी… हिमा लयात तुझ्या करता दिवा लावतो….”तुला नक्की मूल होईल
दहा वर्षांनी तोच व्यक्ती त्याच घराचा दरवाजा ठोठावतो, तीच बा ई त्यांचा आशीर्वाद घेते. घरात १० लहान लहान मुले खेळत असतात.
व्यक्ती :- “मालक कुठे आहेत ?” बा ई :- “हिमालयात दिवा विझवायला गेलेत…..!!!!”

मराठी कोडे सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – असे काय आहे जे तुम्ही झोपता तेव्हा ती सुद्धा झोपते आणि जेव्हा तुम्ही उठता तेव्हा ती सुद्धा उठते?>>>