गण्या चिंगीला गवतात ठोकत होता…

नमस्कार मंडळी,

कसे आहेत मजेत ना, हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. कारण हसणे हे आरोग्यासाठी एकदम चांगले असते. हसल्याने माणसाची सर्व विचार आणि टेन्शन पळून जातात. तसेच आरोग्य हि उत्तम राहते. को रोनामुळे आपण सर्व घरातच कै द झालोय आणि आयुष्य कस बोरं होऊन गेलेय. म्हणून तुम्हाला ह्या बोरं आयुष्यात मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही काही विनोद आणले आहेत. ते वाचून तुम्हाला नकी हसू येईल आणि तुम्ही आनंदित व्हाल. चला तर मग वाचूया काही मराठी विनोद –

Jokes 1:- पत्नीच्या डोळ्यात पानी होते…पति दवाखा’न्यात बे’ड वर शेवटच्या घटका मो’जत असताना.. पति: मला माफ़ कर मी तुझे 1 ला’ख रुपये चो’रले होते
पत्नी: अहो जाऊ दया….. पति: तुझ्या कीमती सा’ड्या मी चो’रून माझ्या प्रेय’सिला दिल्या होत्या …..पत्नी: अहो जाऊ दया..
पति: तुझ्या घरच्यांशी मी खुप वाईट वागलो …… पत्नी: अहो मी तुम्हाला माफ़ केले..
पति: मी तुला न सांगता माझ्या प्रेय’सिला घेऊन म’हाबळेश्वर ला गेलो होतो…… पत्नी: काही हरकत नाही, तुम्ही पड़ा बर शांत, मीच तुम्हाला वि’ष दिले आहे….
आज सगळे हिशोब बरोबर चू’कते होतील.. चु’कीला मा’फी नाही 😜😜😜

Jokes 2:-अमे’रिकेत जेव्हा घरातली वीज जाते,
तेव्हा तिथली लोकं लगेच पॉवर हाऊसला फोन करतात आणि प्रॉब्लेम समजून घेतात.
जपा’नमध्ये जेव्हा घरातली वीज जाते, तेव्हा तिथली लोकं लगेच फ्युज तपासतात आणि लगेच बदलून घेतात.
भारतात जेव्हा वीज जाते, तेव्हा इथली लोकं शेजाऱ्यांच्या घरी डोकावतात आणि म्हणतात…. सगळ्यांचीच गेलीय ना… मग जाऊ देत! 😜😜😜😜

Jokes 3:-शादी में एक आदमी ने *7-8 गुलाबजामुन लिये और सबको थोड़ा-थोड़ा खा-खाकर प्लेट में रख रहा था।
किसी ने पूछा कि भाई साहब मीठा है या नहीं ये चेक कर रहे हो क्या ? 🤔
तो वो बोला:- नहीं-नहीं.. अब ये साले प्लेट में लुढ़ककर रायता-आचार-चटनी में नहीं *घुसेंगे’ ! 😜 इंजि’नीयर था🤣🤣🤣

Jokes 4:-एका गावत एक भाऊ साहेब खूप फेमस असतो……. त्याची तुलना इ म्रा न हा श्मी बरोबर केली जात होती. हे बघून गावातला गण्या याचं गुपित विचारायला त्याला भेटतो, आणि विचारतो,
”एवढ्या बायका कस काय पटवता भाऊ साहेब ??.. आम्हासनी बी आयडीया सांगा की… भाऊ साहेब सांगतो, ”जी बाई पटवायाची असल तिला मागे चा पट म रायची मग बाई आपोआप पटती…”
हे ऐकून गण्या घरी जातो,….. त्याचि बायको घर झाडत आसते… गण्याला वाटतं चला बायको वर रंगि त ता लीम करू……. तो जातो आणि मागे चापटी मा रतो…
बायको : काय भाऊ साहेब.. आज सकाळी सकाळी….!!! गण्या अजुनही को मात आहे….😜😜 पुढे पाठवा हसताय काय बाकिचे पण हसु देत 😜😜😜😜

Jokes 5:-६५ वर्षांच्या आजोबांनी दवाखान्यात डॉ’कटरला सांगितले…..
आजोबा- डॉ’क्टर साहेब मी जास्त पैसे द्यायला तयार आहे पण माझा उपचार करतांना एक सुंदर न’र्स ठेवा….
डॉक्टर – अहो आजोबा वय झालं तुमच.. ह्या वयात तुम्ही अश्या गोष्टी करू नका…
आजोबा- डॉक्टर तुम्हाला काही गैर’समज झाला आहे, माझे दोन मुले आहेत..
नर्स जर सुंदर असेल तर माझी दोन्ही मुले सकाळ – संध्याकाळ मला बघायला येतील… सत्य परि’स्थिती 😜😜😜😜

Jokes 6:-हॉटेलमध्ये जेवत असलेल्या एका माणसाने वेटरला हाक मारली, ‘‘ए वे’टर, हे बघ, या वरणात बटन निघाले.’’
वेटर काही न बोलता टेबलाजवळ आला आणि चमच्याने वरण ढवळू लागला. तो माणूस चिडून त्या वेटरला म्हणाला,
‘‘अरे, हे काय करतो आहेस ?’’ त्यावर तो वेटर म्हणाला
‘‘या बटनाबरोबर सु’ई-दो’राही होता, तो शोधतोय !’’ 😂😂😂

Jokes 7:-दुकानदार (भड’क भ’डक भडकून) : ओss बाईss….. जरा तुमच्या कु’त्रीला आवरा नाss…..
ती दुकानातली फळं चाटतेय….. बघा जराss लक्ष ठेवाss…… बाई (आत्यंतिक प्रे’माने कळवळत) :
ल्यु’सी डियssर…. नको गं बेटा ती फळं चा’टूssस…. किती धू’ळ आहे ना त्यांच्यावर…..
ती पो’टात गेलीss तर तब्येत बिघडेल ना माझ्या रा’णीचीss…..😂😂😂

Jokes 8:-एक बा ई डॉ’क्टर कडे गेली आणि बोलली…..बा ई : कार्यक्रम करण्याची चांगली वेळ कोणती असते?
डॉ’क्टर: (खूप विचार करतो) आणि सांगतो दुपारी २.०० ते ४.००
बा ई : कस काय डॉक्टर?
डॉ’क्टर: कारण त्यावेळेस दवाखान्यत न’र्स नसते….
बा ई ने डॉ’क्टर ला जाम धु’तला 😂😂😂

Jokes 8:- शाळेत एकदा मुलां मुलींची धावण्याची स्पर्धा झाली
एक मुलगी एका मुलाला स्पर्धेत हरवते…..सर्व लोक आश्यर्यचकित होतात
शिक्षक: तू जिंकली कशी ? मुलगी- धावत असताना मी…. माझा फ्रॉक वर करून पळत होती
कोणी पुढे आलेच नाही… 😂😂😂

विनोद ९- नवरा बायकोची लग्नाची पहिली रात्र असते…
नवरा साधा भोळा असतो….नवरा- अगं आपण “ब्लू{“‘ फि ल्म बघून-बघून करू…
बायको जोरात हसते… नवरा- काय झालं ग…
बायको- अहो मग त्या साठी अजून 2 माणसं लागतील….
नवरा जागेवर बे शुद्ध 😅😂😂😂

विनोद १०- एकदा गण्या चिंगीला गवतात झ😝वत होता…इतक्यात चिंगीचा नवऱ्याने त्यांना बघितले…
त्याने गण्याला मारायला सुरुवात केली… चिंगी जोरात ओरडायला लागली…
चिंगी- मारा साल्याला.. आपल्या बायकोला झ वत नाही… आणि दुसर्याच्या बायकोला झ वा यला निघालाय..
(इतक्यात गण्याला जोश आला आणि त्याने तिच्या नवर्याला मारायला सुरुवात केली)
चिंगी – मार साल्याला… स्वतःची बायको झ वत नाही.. आणि दुसरा कोणी झ वतोय तर झ वू देत नाही..: …..😘😝😜🙃😜

मराठी कोडे सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – उन्हाळ्यात माझ्या पासून दूर तुम्ही पळता…..हिवाळ्यात माझ्या जवळ तुम्ही येता….माझ्यामुळेच आकाशात दिसतात तुम्हाला सात रंग….सांगा पाहू मी कोण????