नवरा बायको हनि’मूनसाठी फिरायला जातात…

नमस्कार मंडळी…

पुन्हा एकदा आमच्या वेब पोर्टलमध्ये आपले स्वागत आहे! आम्ही काही मजेदार विनोद तुमच्यासाठी आणले आहेत! विनोदांनी नेहमीच आपल्या सर्वांचे मनोरंजन आणि आनंदी वातावरण निर्माण केले आहे, कारण जेव्हा-जेव्हा काही ना काही चर्चा करत असतो मग ती मित्रां बरोबर असो वा कुटुंबाबरोबर तेव्हा असे एक वाक्य आहे जे आपल्याला हसवल्याशिवाय राहू देत नाही ते म्हणजे विनोद ! त्यामुळेच आम्ही तुमचे मनोरंजन करण्यासाठी मजेदार विनोद घेऊन आलो आहोत. चला तर मग विनोदांची शाळा सुरु करू आणि खूप खूप हसुया –

विनोद १ – हर😂भजन ची बायको माहेरी गेल्यावर
आई : काय गं कशी झाली सुहा#ग#रात? बायको : काय सांगू दोन्ही बॉ😂#😂ल वाकडे तिकडे झालेत?
आई : कसं काय ? बायको : काऊ सांगू स्पिनर आहे ना! बॉ😂#😂ल कसा पण धरून फिरवतो😆😛😅

विनोद २ – नवरा त्याच्या सुहाग#रा#त्रीच्या वेळेस घामा-घाम होऊन रूम मधून बाहेर येतो
मित्र : अरे काय झालं?
नवरा : अरे यार एकट्या माणसाचं काम नाही आहे😆😛😅😂😂😂

विनोद ३ – शाळेतल्या मॅडम नेहमी सांगायच्या
पिरि😛यडच्या आधी आणि पि#रिय#डच्या नंतर जितकी पाहिजे टीतकी मजा करा
आता समजलं मॅडमला नेमकं काय सांगायचं होत ते😆😛😅😂😂😂

विनोद ४ – एकदा नवरा आपल्या गरोदर बायकोला दवाखान्यातून घेऊन जातो… दवाखान्यात गेल्यावर तिकडची सिस्टर विचारले….
सिस्टर: अहो ह्या तुमच्या बायको आहेत का?? नवरा: हो? सिस्टर: इकडे या एक फॉर्म भरायचा आहे मला माहिती द्या??
नवरा: हा आलो…!!! सिस्टर: नाव काय बायकोचे? नवरा: मंदागीनी… सिस्टर: प्रेग्नेंट आहेत का???
नवरा: नाही त्यांनी फुटबॉल गिळला आहे… नॉन्सेन्स सारखे काय प्रश्न विचारता…😆😛😅😂😂😂

विनोद ५ – सुहाग#रात्रीच्या वेळेस बायको नवऱ्याला
बायको : अहो मला खूप घबराहट होते आहे
नवरा: अगं तुझी आज पहिली रा😛त्र आहे म्हणून
बायको : नाही वो, रात्री पाहिल्यानदाच करते आहे ना म्हणून😆😛😅😂😂😂

विनोद 6 – नवरा : कुठे आहेस माझी डा😛र्लिंग !!!
बायको : काय झालं आज खूपच खुश दिसत आहात
नवरा : आज आसून तू मॅनेजर बरोबर झोपशील बायको : आहा! कुठे आहे मॅनेजर, तो स्मार्ट तर आहे ना
नवरा : नालायक, मी माझ्या कंपनीत मॅनेजर झालो आहे त्या बद्दल सांगतो आहे😆😛😅😂😂😂

विनोद 7 – बायको : काय हो काल तुम्ही त्या शेजारच्या रेखा बरोबर फिल्म बघायला गेले होते
नवरा: काय करू, तुला तर माहीतच आहे आजकाल परिवाराच्या सोबत बघण्या लायक फिल्मस बनतात तरी का?😆😛😅😂😂😂

विनोद 8 – एक विद्यार्थी शाळेत उशीरा येतो.
मॅडम: कारे उशिर झाला विद्यार्थी: (Class मध्ये) सागण्यासारखे नाही.
मॅडम: (बाजूला घेऊन)आता सांग. विद्यार्थी: म्हशींला रेडा दावा😝यला गेलो होतो.
मॅडम: Get Out😝😝😝😝😝😝

विनोद 9 – नवरा (संशयाने) – हा उदय कोण?
बायको – मला काय माहीत? नवरा – मग त्याचा नंबर तुझ्या मोबाईल😝मध्ये कसा?
बायको त्याच्या हातातून मोबाईल घेऊन बघते आणि म्हणते – तो उदय नाही. UIDAI चा नंबर आहे. तरी बाबाला सांगत होते, महापालिकेच्या शाळेत शिकलेला नवरा नको म्हणून…😆😛😅

विनोद 10 – बायको शॉ😛र्ट स्क😛र्ट घालून सोफ्या वर बसली होती,
तिने ख़ाली च😛ड्डी नव्हती घातलेली. तिचा नवरा तिच्या समोर येऊन बसला आणि तीच्या स्क#र्ट😛कड़े एक टक बघू लागला
बायको लाजत बोलली: असे काय पाहत आहात आज मी च#ड्डी नाही घातली
नवरा: घाबरलो ना मी!! मला वाटले नवीन सोफा फाटला कसा !!!😆😛😅😂

विनोद 10 – नवरा बायको हनिमू नसाठी फिरायला जातात
बायको- अहो.. तो माणूस वाईट नजरेने मला बघतोय…
नवरा बघतो आणि हसतो…. बायको- काय झालं हो ?
नवरा- अगं सोड तो भंगार वाला आहे….नवीन भंगार दिसलं तर तो तसाच बघतो …
बायको ने दोघांना चप्पल काढून मा रलं….😆😛😅😂

पुन्हा एकदा आमच्या वेब पोर्टलमध्ये आपले स्वागत आहे! आम्ही काही मजेदार विनोद तुमच्यासाठी आणले आहेत! विनोदांनी नेहमीच आपल्या सर्वांचे मनोरंजन आणि आनंदी वातावरण निर्माण केले आहे, कारण जेव्हा-जेव्हा काही ना काही चर्चा करत असतो मग ती मित्रां बरोबर असो वा कुटुंबाबरोबर तेव्हा असे एक वाक्य आहे जे आपल्याला हसवल्याशिवाय राहू देत नाही ते म्हणजे विनोद ! त्यामुळेच आम्ही तुमचे मनोरंजन करण्यासाठी मजेदार विनोद घेऊन आलो आहोत. चला तर मग विनोदांची शाळा सुरु करू आणि खूप खूप हसुया –