बायको नवऱ्याला झोपेतून जागं करते…

नमस्कार मंडळी…

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!!

विनोद १ : एक माणूस सिग्नलवर उभा राहून हेलमेट खाजवत असतो
हे बघून एक बाई बोलली “ह्या हेलमेटच्या वरून का खाजवत आहात”
माणूस : जेव्हा गां***ड खाजते तेव्हा खाजाण्यसाठी सल***वार काढते का तू खाजायला?

विनोद २ : आपलं गण्याने मे***डिकल स्टोरमधून औषधी घेतल्या आणि बोलला “साखर पण दे”
मेडिकलवाला : इथे साखर नाही मिळत
गण्या : मी वेडा नाही आहे, सुशिक्षित आहे. बघ काय लिहाल आहे “Sugar Free”. साखरतर तुझ्या बा***पाला पण द्यावी लागेल….

विनोद ३ : एक मुलीला तिचा बॉयफ्रेंड बोलला
मुलगा : डार्लिंग तू स***नी लि***ओनी सारखी दिसते आहेस
मुलगी : एकदा काय करू दिल रं***डी समजायला लागला मला

विनोद ४ : एका रात्री साली तिच्या रूममध्ये एकटी बसून काहीतरी विचार करत असते
तेव्हढ्यात तिचा जीजा पेपर घेऊन रूममध्ये गेला. हिम्मत करून जीजा सालीला बोलला
जिजा : बघ पेपरात एका लेखमध्ये लिहाल आहे कि “नवऱ्याना पण घरात बोलण्याचा अधिकार पाहिजे !!!”
साली(हसत हसत) : बघा बिचारा पण फक्त लिहूच शकला….

विनोद ५ : मुलगी गे***म करता करता मुलाला… मुलगी : हे चुकीचं आहे….
मुलगा : पण माझं तुझ्यावर प्रेम आहे
मुलगी : तरी पण चुकीचं आहे
मुलगा : आपण लग्न करणार आहोत ना जान…
मुलगी :अरे भो***सडीच्या जिथे टाकतो आहेस ती जागा चुकीची आहे……

विनोद ६ : गण्याची बायको म***रून जाते आणि तो रडत होता तेव्हा त्याचा मित्र आला आणि बोलला
मित्र : भाऊ काय झालं होत वहिनीला?
गण्या : काही नाही बस दही खात होती आणि खाता खाता….
मित्र : अरेरे !!! मित्र एक गोष्ट सांग ती दही आजुन पण उरली आहे का?

विनोद ७ : क्लास मध्ये बसलेल्या मुलीचा **ब्रा**चा हुक “टक्क” आवाज येऊन तुटला…
मॅडम : काय झालं?
मागे बसलेला गण्या बोलला
दोन पक्षी पिंजऱ्यातून आजाद झालेत… मॅडम तुम्ही सांगाल तर पकडतो…..

विनोद 8- रात्रीचे अडीच वाजलेले असतात, बायको नवऱ्याला गदागदा हलवून झोपेतून जागं करते,
नवरा गाढ झोपेतून खडबडून जागा होतो, नवरा : काय झालं? काय झालं?
बायको : काही नाही, तुम्ही आज झोपेची गोळी खायला विसरलात..
आधी गोळी घ्या न मग झोपा…

विनोद 9 : मुलगी मुलाला आ*लिंगन देत त्याच्या कानात बोलाली
मुलगी : असं काहीतरी कर कि माझं हृदययात धड-धड झालं पाहिजे
मुलगा : मागे तुझा बा*प उभा आहे, अशीच चिपकून राहा नाहीतर पकडले जाऊ

विनोद 10 : लाजाळू मुलाने सु*हारात्रीच्या वेळी बायकोच्या बॉ*लवर हाथ ठेऊन विचारलं हे काय आहे?
बायको : याच्यामधून दू*ध निघत….
नवरा : ठीक आहे तू दू*ध का*ढून ठेव मी पार्ले-जी घेऊन येतो…

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!!

Updated: November 20, 2021 — 1:39 PM